Kontakt  Elektroinštalácie a servis Prievidza

Stanislav Šulek


P.J. Šafárika 899/14
971 01 Prievidza
tel. :+421(0)908 149 114
kontakt@elektroinstalaciepd.wz.sk

IČO: 54792843   DIČ: 1083864496
Vedený v registri: Okresný úrad Prievidza
Číslo živnostenského registra: 340-48093

CPV:45310000-3 31300000-9 32333200-8
premium bootstrap themes