Protipožiarne upchávky

Jedným z kľúčových princípov požiarnej bezpečnosti budov je ich rozdelenie na jednotlivé požiarne úseky. Tento spôsob umožňuje obmedziť alebo spomaliť šírenie požiaru v rámci budovy. V stanovenom čase zabraňuje prenosu tepla a dymu z jedného úseku do druhého. Požiarne steny a stropy sú často prepojené technickým vybavením, ako sú elektrické káble a rúrové rozvody, čo môže ohroziť integritu týchto konštrukcií. Preto je dôležité, aby prestupy týchto inštalácií boli správne utesnené, aby sa zachovala požiarna odolnosť konštrukcií.


(Oprávnenie si môžete skontrolovať na tejto adrese)


Vyhotovujem tieto typy protipožiarných upcháviek pre:
  • Vedenie kovových a plastových potrubí a elektrických vedení kombinovanými priečkami a plnými stropmi podľa normy ETA-21/0078.
  • Vedenie kovových a plastových potrubí a elektrických vedení kombinovanými priečkami a plnými stropmi podľa normy ETA-14/0443.
  • V pružných priečkach o hrúbke min. 100 mm obložené na oboch stranách min. dvoma vrstvami dosiek s hrúbkou 12,5 mm.
  • V pevných stenách o hrúbke min. 100 mm s hustotou min. 650 kg/m3
  • V plných podlahách z betónu alebo porobetínu o hrúbke min. 150 mm s hustotou min. 650 kg/m3
  • Na protipožiarnu kombinovanú izoláciu káblov, káblových zväzkov, káblových nosných systémov, horľavých a nehorľavých potrubí v ľahkých deliacich stenách, pevných stenách a stropoch.

Ponúkam profesionálnu montáž spoľahlivých protipožiarnych upchávok podľa platnej legislatívy s certifikátom a kladiem maximálny dôraz na funkčnosť a prevedenie.

Cena je individuálna pre každú montáž. Cenová ponuka po obhliadke.

Protipožiarne upchávky najvyššej kvality

S CERTIFIKÁTOM a štítkom